Khác biệt giữa các bản “Sinh Tồn”

Tháng 2 năm 1978, Philippines đưa quân chiếm đóng đảo Panata (tiếng Việt gọi là Cồn San Hô Lan Can), đồng thời tăng cường các hoạt động thăm dò, trinh sát quanh khu vực do Việt Nam đang đóng giữ. Trước tình hình đó, ngày 15 tháng 3 1978, tàu 679 của Hải đoàn 128 đưa một lực lượng hải quân ra đổ bộ đóng trên đảo.
 
Năm 2007, chính phủ Việt Nam thành lập xã Sinh Tồn thuộc huyện Trường Sa trên cơ sở đảo Sinh Tồn và các đảo, đá, bãi phụ cận<ref>Nghị định số 65/2007/NĐ-CP ngày 11 Tháng 04 năm 2007 của Chính phủ CHXHCNVN về việc điều chỉnh địa giới hành chính thị xã Cam Ranh và huyện Diên Khánh để thành lập huyện Cam Lâm; điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện: Cam Lâm, Trường Sa và mở rộng phường Cam Nghĩa thuộc thị xã Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà</ref> như [[đảo Nam Yết]], [[đảo Sơn Ca]]<ref>Quyết định số 346/QĐ-TTg ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ CHXHCNVN về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống cảng cá, bến cá đến năm 2020, định hướng đến năm 2030</ref>...
 
==Chú thích==