Khác biệt giữa các bản “Tiên Chẩn”

n
Cùng năm, nước Địch phía bắc mang quân xâm lấn nước Tấn, tiến vào đất Cơ. Tiên Chẩn lại mang quân ra cự địch, đánh tan quân Địch. Thắng trận xong, Tiên Chẩn tự phạt mình tội vô lễ với Tấn Tương công, bèn cởi giáp và mũ trụ xông vào đám đông quân nước Địch mà chết. Quân nước Địch trả lại xác ông cho nước Tấn, mặt ông vẫn tươi như lúc còn sống<ref name="xt209">Xuân Thu tam truyện, tập 2, tr 209</ref>.
 
Không rõ Tiên Chẩn bao nhiêu tuổi. Con ông là [[Tiên Thả Cư]] cũng được Tấn Tương công trọng dụng, đánh thắng quân Tần xâm lấn trong năm sau.
 
== Đánh giá ==
61.949

lần sửa đổi