Khác biệt giữa các bản “Song Tử Đông”

Thêm bản mẫu QĐ Trường Sa
n (Qbot: Việt hóa)
(Thêm bản mẫu QĐ Trường Sa)
Sau tháng 4 năm 1975, hải quân Việt Nam dân chủ cộng hòa tiếp quản đảo Song Tử Tây từ lực lượng đồn trú hải quân Việt Nam cộng hòa tại đây. Kể từ đó đảo Song Tử Tây nằm dưới sự quản lý của Việt Nam, đảo Song Tử Đông tiếp tục do Phillipine quản lý.
 
{{Danh sách xã, thị trấn thuộc huyện Trường Sa}}
{{Quần đảo Trường Sa}}
[[Thể loại:Quần đảo Trường Sa]]