Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết phục hồi trang”

:{{tick}} Đã phục hồi. [[Thành viên:Viethavvh|Việt Hà]] ([[Thảo luận Thành viên:Viethavvh|thảo luận]]) 19:28, ngày 22 tháng 5 năm 2016 (UTC)
--------
===[[Dương Thanh Biểu]]===
Phó Viện trưởng [[Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Việt Nam)|Viện kiểm sát nhân dân tối cao]] đủ nổi bật.[[Thành viên:Future ahead|Future ahead]] ([[Thảo luận Thành viên:Future ahead|thảo luận]]) 02:44, ngày 18 tháng 11 năm 2017 (UTC)
{{reflist}}