Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikipedia:Quy định ba lần hồi sửa”

n
*Giải thích cho những người dùng có thể chưa biết về cách ứng xử tốt tại Wikipedia trong các trường hợp này.
<!-- ai hiểu xin dịch giúp : *Peer pressure and leadership by example.-->
*Khi các trang được bảo vệ do đã xảy ra các cuộc chiến hồi sửa, các quản lý có thể bảo vệ trang tại phiên bản mà những người đã thực hiện quá nhiều lần hồi sửa không thích. Xem [[Wikipedia:Quy định bảo vệ trang|Quy định bảo vệ trang]]. Người quản lý cũng có thể bảo bệvệ phiên bản hiện tại để giữ thái độ trung lập.
 
Các vi phạm đối với quy định 3RR có thể được thông báo tại [[Wikipedia:Tin nhắn cho người quản lý]].
30.122

lần sửa đổi