Khác biệt giữa các bản “Vân Canh”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| chủ tịch HĐND =
| bí thư huyện ủy =
| phân chia hành chính = 1 thị trấn và 6 xã
| mã hành chính =
| mã bưu chính =