Khác biệt giữa các bản “Thiết chế xã hội”

Giữa các thiết chế đôi khi có xảy ra sự di chuyển chức năng. Sự di chuyển đó xảy ra khi xuất hiện một trong hai hoặc cả hai điều kiện sau:
#Thiết chế không đáp ứng được nhu cầu;
#Các thiết chế đều có khả năng đáp ứng được yêu cầu, nhưng một trong số đó nổi trội hơn, có khả năng đáp ứng ở mức cao hơn so với các thiết chế khác.
 
==Xem thêm==
51.048

lần sửa đổi