Khác biệt giữa các bản “Thiết chế xã hội”

#Thiết chế không đáp ứng được nhu cầu;
#Các thiết chế đều có khả năng đáp ứng được yêu cầu, nhưng một trong số đó nổi trội hơn, có khả năng đáp ứng ở mức cao hơn so với các thiết chế khác.
 
==Các loại thiết chế xã hội==
 
==Xem thêm==
51.048

lần sửa đổi