Khác biệt giữa các bản “Thiết chế xã hội”

*Sự cần thiết của thiết chế;
*Tầm quan trọng của thiết chế.
Căn cứ vào ba đặc điểm trên, các nhà xã hội học chia các thiết chế xã hội thành hai loại:
#Thiết chế chủ yếu;
#Thiết chế phụ thuộc.
 
==Xem thêm==
51.048

lần sửa đổi