Khác biệt giữa các bản “Thiết chế xã hội”

*Tầm quan trọng của thiết chế.
Căn cứ vào ba đặc điểm trên, các nhà xã hội học chia các thiết chế xã hội thành hai loại:
#Thiết chế chủ yếu: - là thiết chế cần thiết nhất cho xã hội và được coi là quan trọng nhất cho lợi ích cá nhân và xã hội;
#Thiết chế phụ thuộc: - là những thiết chế nhỏ bé và khác biệt nhau, nằm trong thiết chế chủ yếu.
 
==Xem thêm==
51.048

lần sửa đổi