Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:Volga”

 
'''The 11 day fight put up by the JKRV was nothing short of extraordinary''' - Cuộc tranh đấu 11 ngày của JKRV không thể không gọi là phi thường. [[Thành viên:Cao Xuan Kien|CXKiên]] ([[Thảo_luận_Thành_viên:Cao_Xuan_Kien|Thảo luận]]) 06:39, ngày 27 tháng 8 năm 2010 (UTC)
 
'''Fuhrer is terribly nervous. Freightened by his own success, he is afraid to take any chance and so would pull the reins on us ..''' - "Quốc trưởng rất áy náy. Vì sợ mất uy tín của những thành công của chính mình, ông không dám liều lĩnh nữa, vì thế mà ông kéo dây cương kềm chúng ta lại ..." [[Thành viên:Cao Xuan Kien|CXKiên]] ([[Thảo_luận_Thành_viên:Cao_Xuan_Kien|Thảo luận]]) 23:55, ngày 22 tháng 10 năm 2010 (UTC)
 
==Light infantry==