Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thạch (đơn vị đo lường)”

n (AlphamaEditor, thêm thể loại, Excuted time: 00:00:23.7523750)
{{tham khảo}}
 
[[Thể loại:Obsolete units of measure]]
[[Thể loại:Units of volume]]
[[Thể loại:Japanese historical terms]]
[[Thể loại:Economy of feudal Japan]]
[[Thể loại:Human-based units of measure]]
[[Thể loại:Đơn vị đo lường dựa theo cơ thể người]]
[[Thể loại:Đơn vị đo lường lỗi thời]]