Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Cơ cấu xã hội”

;Quan điểm về địa vị xã hội
#Quan điểm thứ nhất, Địa vị xã hội giống như một vị trí (position) trong một cơ cấu không ngụ ý về trật tự hay thứ bậc - theo cách xác định này, về bản chất: ''địa vị đồng nghĩa với vị trí''.
#Quan điểm thứ hai, là quan điểm thể hiện sự nhấn mạnh khía cạnh xếp loại của địa vị và các nhóm địa vị.
 
===Vai trò xã hội===
51.048

lần sửa đổi