Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tiếng Tạng tiêu chuẩn”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
|iso1=bo|iso2=tib/bod|sil=BOD, ADX, KHG
}}
'''Tiếng Tây Tạng''' (༘བད༌སྐད།བོད་སྐད), '''tiếng Tạng''' hay '''Tạng ngữ''', là một ngôn ngữ thuộc [[nhóm ngôn ngữ Tạng-Miến|nhóm Tạng-Miến]] của [[hệ ngôn ngữ Hán-Tạng|hệ Hán-Tạng]]. Nhiều thổ ngữ đặc biệt ở miền trung có dấu giọng, nhưng các thổ ngữ phía tây như [[tiếng Amdo]] hay phía đông như [[tiếng Balti]] không có dấu giọng. Âm vị tiếng Tạng có thể được coi thuộc loại [[ngôn ngữ chắp dính]]. Nó được sử dụng bởi khoảng 6 triệu [[người Tây Tạng]] khắp [[cao nguyên Thanh Tạng]] cũng như khoảng 150.000 người Tạng tha hương, trong đó những người nói các thổ ngữ Tạng khác nhau có thể không hiểu nhau.
 
== Chú thích ==
Người dùng vô danh