Khác biệt giữa các bản “Man”

Trang mới: “Loài người<ref>{{Chú thích web|url=http://thegioitolkien.wikia.com/wiki/Lo%C3%A0i_Ng%C6%B0%E1%BB%9Di|title=Loài người}}</ref> là một trong những ch…”
(Trang mới: “Loài người<ref>{{Chú thích web|url=http://thegioitolkien.wikia.com/wiki/Lo%C3%A0i_Ng%C6%B0%E1%BB%9Di|title=Loài người}}</ref> là một trong những ch…”)
(Không có sự khác biệt)
148

lần sửa đổi