Khác biệt giữa các bản “Hệ thống nhúng”

không có tóm lược sửa đổi
(Đã lùi lại sửa đổi thiện ý của 42.114.193.25 (thảo luận))
• Có nhiều hệ thống nhúng thiếu các yêu cầu chặt chẽ về tính thời gian thực của hệ thống quản lý. Còn một hệ thống như Embedded Linux có tốc độ đủ nhanh để trả lời cho nhiều ứng dụng. Các chức năng cần đến sự phản ứng nhanh cũng có thể được đặt vào phần cứng.
 
{{Chuyên ngành Tin học}}
==Tham khảo==
{{tham khảo}}
{{sơ khai máy tính}}
{{thể loại Commons|Embedded systems}}
 
== Xem thêm ==
 
{{thểCommonscat loại Commons|Embedded systems}}
== Liên kết ngoài ==
* [https://www.youtube.com/watch?v=H-OKGOMoCSI&list=PLo7bVbJhQ6qwlDa-R6pz7tA7kPzn1s5Ae Embedded Systems course with mbed] YouTube, ongoing from 2015
* [http://geer.tinho.net/geer.nro.6xi13.txt Trends in Cyber Security and Embedded Systems] Dan Geer, November 2013
* [https://www.youtube.com/playlist?list=PLPW8O6W-1chwyTzI3BHwBLbGQoPFxPAPM Modern Embedded Systems Programming Video Course] YouTube, ongoing from 2013
* [http://www.esweek.org/ Embedded Systems Week (ESWEEK)] yearly event with conferences, workshops and tutorials covering all aspects of embedded systems and software
* [http://www.emsig.net/conf/2015/wese/ Workshop on Embedded and Cyber-Physical Systems Education], workshop covering educational aspects of embedded systems
{{Chuyên ngành Tin học}}
{{sơ khai máy tính}}
[[Thể loại:Phần cứng]]
[[Thể loại:Hệ thống nhúng|*]]