Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Cơ cấu xã hội”

Một vai trò là một tập hợp các mong đợi, các quyền, và những nghĩa vụ được gán cho một địa vị cụ thể. Những sự mong đợi này xác định các hành vi của con người được xem như là phù hợp và không phù hợp với người chiếm giữ một địa vị.
 
==Cơ cấu xã hội cơ bản==
==Xem thêm==
*[[Tổ chức xã hội]]
*[[Quyền lực xã hội]]
*[[Trật tự xã hội]]
 
==Tài liệu tham khảo==
*'''''Social structure''''', ''Professor Charles Crothers'', ''London: Routledge'' (1996).
51.048

lần sửa đổi