Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Trợ giúp:Bản mẫu”

n
Không có tóm lược sửa đổi
Viết mới hoặc sửa tiêu bản thường được thực hiện bởi các thành viên có kinh nghiệm; do cần hiểu về các cú pháp tiêu bản.
===Một số cú pháp===
====Biến/Tham số====
Các tiêu bản có thể có tham số (còn gọi là thông số) hoặc không có tham số. Nếu có tham số, các tham số có thể có tên hoặc không có tên.
 
25.353

lần sửa đổi