Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Trần Viết Chu”

Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
 
;Xóa
#{{bqx}} Kỷ lục nhiều vợ nhất miền trung, chả có ý nghĩa, không nổi bật Lengkeng91 03:16, ngày 12 tháng 11 năm 2017 (UTC)
#{{bqx}} Không nổi bật. Bài viết quá ngắn. Không rõ nguồn. <span style="text-shadow: 0.1em 0.1em 0.1em grey;">[[User:Thick thi sock|<span style="color: #6C216C">Thick thi sock</span>]] </span>[[File:Sexy Mouth transparent.png|18px|link=Thảo luận Thành viên:Thick thi sock]] 19:40, ngày 22 tháng 11 năm 2017 (UTC)
;Giữ