Khác biệt giữa các bản “Thành phố Carson, Nevada”

Trang mới: “{{Infobox settlement |official_name = Đô thị củng cố <br />Thành phố Carson, Nevada |settlement_type = Thành phố độc lập |nick…”
(Trang mới: “{{Infobox settlement |official_name = Đô thị củng cố <br />Thành phố Carson, Nevada |settlement_type = Thành phố độc lập |nick…”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh