Khác biệt giữa các bản “Chu Ngọc Anh (chính khách)”

Ông sinh ngày [[17 tháng 06]] năm [[1965]], [[tại Thái Hòa - Ba Vì]] - Thành phố [[Hà Nội]].
 
*1/1988 – 11/1995: Nghiên cứu sinh rồi giảng viên tại Viện Vật lý kỹ thuật, Đại học Bách khoa Hà Nội. Ông có bằng tiến sĩ vật lý.<ref>{{chú thích web |url =http://cand.com.vn/Su-kien-Binh-luan-thoi-su/Chan-dung-cac-thanh-vien-Chinh-phu-khoa-moi-388518/ |tiêu đề =Chân dung các thành viên Chính phủ khóa mới |author =Vũ Hân |ngày =2016-04-08 |nhà xuất bản =Báo Công an nhân dân |ngày truy cập =2017-11-23 |ngôn ngữ = |archiveurl =http://web.archive.org/web/20171123023822/http://cand.com.vn/Su-kien-Binh-luan-thoi-su/Chan-dung-cac-thanh-vien-Chinh-phu-khoa-moi-388518/ |ngày lưu trữ = 2017-11-23}}</ref>
*1/1988 – 11/1995: Nghiên cứu sinh rồi giảng viên tại Viện Vật lý kỹ thuật, Đại học Bách khoa Hà Nội.
*1997 – 2000: Phó Trưởng phòng Vô tuyến, Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện
*2001 – 2003: Trưởng phòng Vô tuyến, Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện, Bộ Thông tin và Truyền thông