Khác biệt giữa các bản “Lý Huệ Tông”

không có tóm lược sửa đổi
| chồng =
| thông tin con cái = ẩn
| con cái = [[Thuận Thiên (công chúa)|CôngThuận chúaThiên Thuậncông Thiênchúa]]<br />[[Lý Chiêu Hoàng|Công chúa Phật Kim]]
| miếu hiệu = [[Huệ Tông]] (惠宗)
| thụy hiệu = <font color="grey">Tự Thiên Thống Ngự Khâm Nhân Hoành Hiếu Hoàng đế</font> (自天捅御欽仁橫孝皇帝)