Khác biệt giữa các bản “Ba Vì”

Ngày [[3 tháng 3]] năm [[1987]], thành lập thị trấn Quảng Oai (tách ra từ xã Tây Đằng)<ref>[http://thuvienphapluat.vn/archive/Quyet-dinh/Quyet-dinh-45-HDDBT-thanh-lap-thi-tran-cua-cac-huyen-ba-vi-soc-son-thanh-pho-ha-noi-vb37299t17.aspx Quyết định 45-HĐBT năm 1987 thành lập thị trấn của các huyện Ba Vì và Sóc Sơn thuộc thành phố Hà Nội ]</ref>.
 
Ngày [[12 tháng 8]] năm [[1991]], huyện Ba Vì lại trở về với tỉnh [[Hà Tây]]<ref>[http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-quyet/Nghi-quyet-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-mot-so-tinh-thanh-pho-truc-thuoc-Trung-uong-vb42808t13.aspx Nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Quốc hội ban hành ]</ref>.
 
Ngày [[29 tháng 8]] năm [[1994]], hợp nhất thị trấn Quảng Oai và xã Tây Đằng thành thị trấn [[Tây Đằng]].
 
Từ ngàyNgày [[29 tháng 5]] [[năm]] [[2008]], giảitoàn thểbộ tỉnhdiện tích Tây, Badân Vì lại trở về là một huyệnsố của Hà Nội<ref>xã [http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-quyet-15-2008-QH12-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-thanh-pho-Ha-Noi-va-mot-so-tinh-co-lien-quan-vb68076.aspx[Tân NghịĐức, quyếtViệt sốTrì|Tân 15/2008/QH12Đức]] vềđược việcchuyển điều chỉnh địa giới hành chínhvề thành phố [[Việt Hà Nội và một sốTrì]], tỉnh [[Phú Thọ]] theo liênNghị quanquyết docủa Quốc hội banvề hành]</ref>.việc Cùngđiều lúcchỉnh đó,địa giới [[Tânhành Đức]]chính được chuyển về thành phốgiũa tỉnh [[Việt TrìTây]] của và tỉnh  [[Phú Thọ]] quản lý<ref>[http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-quyet/Nghi-quyet-14-2008-QH12-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-giua-tinh-Ha-Tay-va-tinh-Phu-Tho-giua-tinh-Binh-Phuoc-va-tinh-Dong-Nai-vb68075t13.aspx Nghị quyết số 14/2008/QH12 về việc điều chỉnh địa giới hành chính giữa tỉnh Hà Tây và tỉnh Phú Thọ, giữa tỉnh Bình Phước và tỉnh Đồng Nai do Quốc hội ban hành]</ref>.
 
Từ ngày [[1 tháng 8]] năm [[2008]], giải thể tỉnh Hà Tây, Ba Vì lại trở về là một huyện của Hà Nội<ref>[http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-quyet-15-2008-QH12-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-thanh-pho-Ha-Noi-va-mot-so-tinh-co-lien-quan-vb68076.aspx Nghị quyết số 15/2008/QH12 về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội và một số tỉnh có liên quan do Quốc hội ban hành]</ref>.
 
== Địa lý ==
Người dùng vô danh