Khác biệt giữa các bản “Tập hợp (toán học)”

không có tóm lược sửa đổi
Trong [[toán học]], '''tập hợp''' có thể hiểu tổng quát là một [[sự tụ tập]] của một số [[hữu hạn]] hay [[vô tận|vô hạn]] các đối tượng nào đó. Người ta khẳng định những đối tượng này được gọi là ''các [[phần tử của tập hợp]]'' và bất kỳ một đối tượng nào cũng đều có thể được đưa vào một tập hợp. ''Tập hợp'' là một khái niệm nền tảng (''fundamental'') và quan trọng của [[toán học hiện đại]]. Ngành toán học nghiên cứu về tập hợp là [[lý thuyết tập hợp]].
 
Trong lý thuyết tập hợp, người ta xem tập hợp là một [[khái niệm nguyên thủy]], không [[định nghĩa]]. Nó [[tồn tại]] theo các [[tiên đề]] được xây dựng một cách chặt chẽ. Khái niệm tập hợp là nền tảng để xây dựng các khái niệm khác như [[số]], [[hình]], [[hàm số]]... trong [[toán học]].
 
Nếu a là '''[[phần tử]]''' của tập hợp A, ta ký hiệu a <math>\in</math> A. Khi đó, ta cũng nói rằng phần tử ''a'' [[thuộc]] tập hợp ''A''.
 
Một tập hợp có thể là một phần tử của một tập hợp khác. Tập hợp mà mỗi phần tử của nó là một tập hợp còn được gọi là [[họ tập hợp]].
1.183

lần sửa đổi