Khác biệt giữa các bản “USS Wyoming (BB-32)”

n
''Wyoming'' ở lại Veracruz trong những tháng tiếp theo cho đến cuối mùa Thu năm [[1914]], trước khi quay về phía Bắc. Tiến hành các hoạt động thực tập ngoài khơi Virginia Capes trên đường đi, nó đi vào Xưởng hải quân New York vào ngày [[6 tháng 10]] thực hiện các thay đổi và sửa chữa kéo dài cho đến ngày [[17 tháng 1]] năm [[1915]].
 
{{sơ khai hàng hải}}
 
== Tham khảo ==