Khác biệt giữa các bản “Quang học lượng tử”

không có tóm lược sửa đổi
(Trang mới: “Quang học lượng tử là một môn học về ánh sáng có mức năng lượng lượng tử tìm thấ từ các hiện tượng [[Bức Xạ Điện Từ]…”)
 
Hiện tượng ánh sáng quang tử có mức năng lượng lượng tử rọi trên một vật, vật trở thành Dẩn điện sau khi hấp thụ năng lượng nhiệt của ánh sáng đến mức tốt đa
: hf = h fo + <math>\frac{1}{2}m v^2</math>
: f > fo để có v > 0
 
 
==Phân rả Phóng Xạ Hạt Nhân==
Hiện tượng ở một số chất có hạt nhân không bền có khả năng tự phân rả thành chất khác có hạt nhân bền đồng thời phát ra 3 tia phóng xạ Anpha, Bêta, Gamma di chuyển với vận tốc ánh sáng mang theo năng lượng lượng tử
: E = hf = <math>h \frac{C}{\lambda}</math>
Người dùng vô danh