Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Lương Thái Tổ”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
*Lương Thái Tổ [[Lý Cảo]] (sử gọi là Tây Lương Thái Tổ) thời [[Ngũ Hồ thập lục quốc]], cách gọi nhà [[Tây Lương]] (西涼) này để phân biệt với Bắc Lương và Nam Lương
*Lương Thái Tổ [[Thư Cừ Mông Tốn]] (sử gọi là Bắc Lương Thái Tổ) thời [[Ngũ Hồ thập lục quốc]], cách gọi [[Bắc Lương]] (北凉) này để phân biệt với [[Nam Lương]] và Tây Lương
*Lương Thái Tổ [[Tiêu Thuận Chi]], cha của [[Lương Vũ Đế]] Tiêu Diễn thời [[Nam-Bắc triều (Trung Quốc)|Nam Bắc triều]]
*[[Hậu Lương Thái Tổ|Lương Thái Tổ]] Chu Ôn (sử gọi là Hậu Lương Thái Tổ) thời [[Ngũ đại thập quốc]], cách gọi nhà [[Nhà Hậu Lương|Hậu Lương]] (後梁) này để phân biệt với [[Nhà Lương|Nam Lương]]