Khác biệt giữa các bản “Đại tướng”

 
==Pakistan==
Đại tướng (General) là cấp bậc cao nhất của Quân đội Pakistan. Trong Quân đội Pakistan, cấp bậc này thường được trao cho Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng, Tham mưu trưởng của ba quân chủng: lục quân, không quân, hải quân.
 
==Ấn Độ==
Người dùng vô danh