Khác biệt giữa các bản “Hiệp ước München”

n (Qbot: Việt hóa)
* ''The rise and fall of the Third Reich – A history of Nazi Germany'' của William L. Shirer, NXB Simon & Schuster, Inc. (1960).
 
{{portal|Chiến tranh thế giới thứ hai|Bluetank.png}}
==Chú giải==
*{{fnb|1}} '''Sudetenland''': vùng đất gồm Böhmen và Mähren và một phần Silesia chung quanh dãy núi Sudeten, có phần lớn người gốc Đức (gọi là người Đức Sudeten) cư ngụ, vào thời gian 1918-38 và sau năm 1945 thuộc về Tiệp Khắc; hiện nay là miền tây, một phần miền bắc và một phần miền nam của Cộng hòa Séc.