Khác biệt giữa các bản “Lương Thái Tổ”

không có tóm lược sửa đổi
'''Lương Thái Tổ''' trong Tiếng Việt có thể là:
*Lương Thái Tổ [[Trương QuangQuỹ]] (sử gọi là HậuTiền Lương Thái Tổ) thời [[Ngũ Hồ thập lục quốc]], cách gọi nhà [[Hậu Lương (Ngũ Hồ thập lục quốc)|HậuTiền Lương]] (凉) này để phân biệt với [[TiềnHậu Lương]] (後凉)
*Lương Thái Tổ [[ CảoQuang]] (sử gọi là TâyHậu Lương Thái Tổ) thời [[Ngũ Hồ thập lục quốc]], cách gọi nhà [[TâyHậu Lương (Ngũ Hồ thập lục quốc)|Hậu Lương]] (西涼後凉) này để phân biệt với Bắc[[Tiền Lương]] và Nam Lương(前凉)
*Lương Thái Tổ [[Thư Cừ Mông TốnCảo]] (sử gọi là BắcTây Lương Thái Tổ) thời [[Ngũ Hồ thập lục quốc]], cách gọi nhà [[BắcTây Lương]] (北凉西涼) này để phân biệt với [[NamBắc Lương]] (北凉)TâyNam Lương (南凉) cùng thời
*Lương Thái Tổ [[Thư Cừ Mông Tốn]] (sử gọi là Bắc Lương Thái Tổ) thời [[Ngũ Hồ thập lục quốc]], cách gọi [[Bắc Lương]] (北凉) này để phân biệt với [[Nam Lương]] (南凉) và Tây Lương (西涼) cùng thời
*Lương Thái Tổ [[Tiêu Thuận Chi]], cha của [[Lương Vũ Đế]] Tiêu Diễn thời [[Nam-Bắc triều (Trung Quốc)|Nam Bắc triều]]
*[[Hậu Lương Thái Tổ|Lương Thái Tổ]] Chu Ôn (sử gọi là Hậu Lương Thái Tổ) thời [[Ngũ đại thập quốc]], cách gọi nhà [[Nhà Hậu Lương|Hậu Lương]] (後梁) này để phân biệt với nhà [[Nhà Lương|Nam Lương]] (南梁) thời [[Nam-Bắc triều (Trung Quốc)|Nam Bắc triều]]
 
{{trang định hướng}}