Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Lương Thái Tổ”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
'''Lương Thái Tổ''' trong Tiếng Việt có thể là:
*Lương Thái Tổ [[Trương QuangQuỹ]] (sử gọi là HậuTiền Lương Thái Tổ) thời [[Ngũ Hồ thập lục quốc]], cách gọi nhà [[Hậu Lương (Ngũ Hồ thập lục quốc)|HậuTiền Lương]] (凉) này để phân biệt với [[TiềnHậu Lương]] (後凉)
*Lương Thái Tổ [[ CảoQuang]] (sử gọi là TâyHậu Lương Thái Tổ) thời [[Ngũ Hồ thập lục quốc]], cách gọi nhà [[TâyHậu Lương (Ngũ Hồ thập lục quốc)|Hậu Lương]] (西涼後凉) này để phân biệt với Bắc[[Tiền Lương]] và Nam Lương(前凉)
*Lương Thái Tổ [[Thư Cừ Mông TốnCảo]] (sử gọi là BắcTây Lương Thái Tổ) thời [[Ngũ Hồ thập lục quốc]], cách gọi nhà [[BắcTây Lương]] (北凉西涼) này để phân biệt với [[NamBắc Lương]] (北凉)TâyNam Lương (南凉) cùng thời
*Lương Thái Tổ [[Thư Cừ Mông Tốn]] (sử gọi là Bắc Lương Thái Tổ) thời [[Ngũ Hồ thập lục quốc]], cách gọi [[Bắc Lương]] (北凉) này để phân biệt với [[Nam Lương]] (南凉) và Tây Lương (西涼) cùng thời
*Lương Thái Tổ [[Tiêu Thuận Chi]], cha của [[Lương Vũ Đế]] Tiêu Diễn thời [[Nam-Bắc triều (Trung Quốc)|Nam Bắc triều]]
*[[Hậu Lương Thái Tổ|Lương Thái Tổ]] Chu Ôn (sử gọi là Hậu Lương Thái Tổ) thời [[Ngũ đại thập quốc]], cách gọi nhà [[Nhà Hậu Lương|Hậu Lương]] (後梁) này để phân biệt với nhà [[Nhà Lương|Nam Lương]] (南梁) thời [[Nam-Bắc triều (Trung Quốc)|Nam Bắc triều]]
 
{{trang định hướng}}