Khác biệt giữa các bản “Cá ngừ đại dương”

Có khoảng 48 loài cá ngừ đại dương, trong đó có 9 loại của chi ''[[Thunnus]]'':
* [[Albacore]], ''Thunnus alalunga'' <small>([[Pierre Joseph Bonnaterre|Bonnaterre]], 1788)</small>. {{Convert|105|cm|in}}
* [[Yellowfin tunangừ vây vàng]], ''Thunnus albacares'' <small>([[Pierre Joseph Bonnaterre|Bonnaterre]], 1788)</small>.
* [[Blackfin tuna]], ''Thunnus atlanticus'' <small>([[René-Primevère Lesson|Lesson]], 1831)</small>.
* [[Southern bluefin tuna]], ''Thunnus maccoyii'' <small>([[François Louis Nompar de Caumat de Laporte Castelnau|Castelnau]], 1872)</small>.