Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Quận Cumberland, North Carolina”

 
===Các quận giáp ranh===
*[[Quận Harnett, NorthBắc Carolina]] - Bắc
*[[Quận Sampson, NorthBắc Carolina]] - Đông
*[[Quận Bladen, NorthBắc Carolina]] - Nam
*[[Quận Quận Robeson NorthBắc Carolina]] - Tây nam
*[[Quận Hoke, NorthBắc Carolina]] - Tây
*[[Quận Moore, NorthBắc Carolina]] - Tây bắc
 
==Thông tin nhân khẩu==
Theo cuộc [[điều tra dân số]]{{GR|2}} tiến hành năm [[2000]], quận này có dân số 302.963 người, 107.358 hộ, và 77.619 gia đình sinh sống trong quận này. [[Mật độ dân số]] là 464 người trên mỗi [[dặm Anh vuông]] (179/km²). Đã có 118.425 đơn vị nhà ở với một mật độ bình quân là 181 trên mỗi dặm Anh vuông (70/km²). Cơ cấu chủng tộc của dân cư sinh sống tại quận này gồm 55,15% [[Chủng tộc (điều tra dân số Hoa Kỳ)|người da trắng]], 34,90% [[Chủng tộc (điều tra dân số Hoa Kỳ)|người da đen]] hoặc [[Chủng tộc (điều tra dân số Hoa Kỳ)|người Mỹ gốc Phi]], 1,55% [[Chủng tộc (điều tra dân số Hoa Kỳ)|người thổ dân châu Mỹ]], 1,88% [[Chủng tộc (điều tra dân số Hoa Kỳ)|người gốc châu Á]], 0,30% [[Chủng tộc (điều tra dân số Hoa Kỳ)|người các đảo Thái Bình Dương]], 3,13% từ [[Chủng tộc (điều tra dân số Hoa Kỳ)|các chủng tộc khác]], và 3,09% từ hai hay nhiều chủng tộc. 6,90% dân số là [[chủng tộc (điều tra dân số Hoa Kỳ)|người Hispanic]] hoặc [[chủng tộc (điều tra dân số Hoa Kỳ)|người Latin]] thuộc bất cứ chủng tộc nào.