Khác biệt giữa các bản “Quận Guilford, North Carolina”

 
===Các quận giáp ranh===
*[[Quận Rockingham, NorthBắc Carolina|RockinghamQuận CountyRockingham]] (northbắc)
*[[Quận Alamance, NorthBắc Carolina|AlamanceQuận CountyAlamance]] (đông)
*[[Quận Randolph, NorthBắc Carolina|RandolphQuận CountyRandolph]] (southnam)
*[[Quận Davidson, NorthBắc Carolina|DavidsonQuận CountyDavidson]] (tây nam)
*[[Quận Forsyth, NorthBắc Carolina|ForsythQuận CountyForsyth]] (tây)
 
==Thông tin nhân khẩu==