Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Quận Wake, North Carolina”

Không có tóm lược sửa đổi
 
===Các thị trấn===
Quận được chia thành 12 [[thị trấn (Hoa Kỳ)|thị trấn]]: [[Bartons Creek Township, Wake, NorthBắc Carolina|Bartons Creek]], [[Buckhorn Township, Wake, NorthBắc Carolina|Buckhorn]], [[Cary Township, Wake, NorthBắc Carolina|Cary]], [[Cedar Fork Township, Wake, NorthBắc Carolina|Cedar Fork]], [[Holly Springs Township, Wake, NorthBắc Carolina|Holly Springs]], [[House Creek Township, Wake, NorthBắc Carolina|House Creek]], [[Leesville Township, Wake, NorthBắc Carolina|Leesville]], [[Little River Township, Wake, NorthBắc Carolina|Little River]], [[Marks Creek Township, Wake, NorthBắc Carolina|Marks Creek]], [[Meredith Township, Wake, NorthBắc Carolina|Meredith]], [[Middle Creek Township, Wake, NorthBắc Carolina|Middle Creek]], [[Neuse Township, Wake, NorthBắc Carolina|Neuse]], [[New Light Township, Wake, NorthBắc Carolina|New Light]], [[Panther Branch Township, Wake, NorthBắc Carolina|Panther Branch]], [[Raleigh Township, Wake, NorthBắc Carolina|Raleigh]], [[St. Mary's Township, Wake, NorthBắc Carolina|St. Mary's]], [[St. Matthew's Township, Wake, NorthBắc Carolina|St. Matthew's]], [[Swift Creek Township, Wake, NorthBắc Carolina|Swift Creek]], [[Wake Forest Township, Wake, NorthBắc Carolina|Wake Forest]], và [[White Oak Township, Wake, NorthBắc Carolina|White Oak]].
 
===Các quận giáp ranh===