Khác biệt giữa các bản “Cao Tổ”

*[[Đường Cao Tổ]] (618 - 626)
*[[Mông Tế Nô La|Mông Cao Tổ]] (649-674)
*[[Vương Kiến (Tiền Thục)|Tiền Thục Cao Tổ]] (902-918)
*[[Nam Hán Cao Tổ]] (917 - 942)
*[[Dương Long Diễn|Nam Ngô Cao Tổ]] (919-920)
223.257

lần sửa đổi