Khác biệt giữa các bản “Di Linh”

*[[8 tháng 1]] năm [[1941]], lập lại tỉnh Lâm Viên, tỉnh lỵ đặt tại Đà Lạt. Tỉnh lỵ tỉnh Đồng Nai Thượng chuyển về Di Linh
*Tháng 6 năm [[1957]], chính quyền [[Việt Nam Cộng hòa]] đổi tên tỉnh Đồng Nai Thượng thành tỉnh Lâm Đồng, sau khi đã tách một phần sáp nhập với thành phố Đà Lạt, thành lập tỉnh [[Tuyên Đức]]. Tỉnh Lâm Đồng gồm 2 quận Bảo Lộc (''Blao'') và Di Linh. Chính quyền [[Việt Nam Dân chủ Cộng hòa]] và [[Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam]] nhập tỉnh Lâm Viên với tỉnh Đồng Nai Thượng thành tỉnh Lâm Đồng. Như vậy tỉnh Lâm Đồng do Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam đặt bao gồm 2 tỉnh Lâm Đồng và Tuyên Đức do Việt Nam Cộng hòa đặt.
*Sau năm [[1975]], huyện Di Linh có 12 xã: Di Linh, Đinh Lạc, Đinh Trang Hòa, Đinh Trang Thượng, Gia Hiệp, Gung Ré, Hòa Bắc, Liên Đầm, Ninh Gia, Sơn Điền, Tân Châu, Tân Thượng.
*Ngày 19-9-[[1981]], chuyển xã Di Linh thành thị trấn Di Linh - thị trấn huyện lị huyện Di Linh; thành lập một xã lấy tên là xã Bảo Thuận.
*Ngày 6-3-[[1984]], chia xã Gia Hiệp thành hai xã lấy tên là xã Gia Hiệp và xã Tam Bố; chia xã Sơn Điền thành hai xã lấy tên là xã Sơn Điền và xã Gia Bắc; chia xã Đinh Trang Hòa thành hai xã lấy tên là xã Đinh Trang Hòa và xã Hòa Trung.
*Ngày 6-6-[[1986]], chia xã Đinh Trang Hòa thành ba xã lấy tên là xã Đinh Trang Hòa, xã Hòa Ninh và xã Hòa Nam.
*Ngày 24-10-[[1987]], chuyển xã Ninh Gia về huyện [[Đức Trọng]] quản lý.
*Ngày 18-6-[[1999]], chia xã Đinh Lạc thành 2 xã: Đinh Lạc và Tân Nghĩa.
*Ngày 6-3-[[2009]], chia xã Tân Thượng thành 2 xã: Tân Thượng và Tân Lâm.
*Ngày 29-12-[[2013]], điều chỉnh 550,44 ha diện tích tự nhiên, 4.658 nhân khẩu của xã Gung Ré và 88,24 ha diện tích tự nhiên, 593 nhân khẩu của xã Tân Châu về thị trấn Di Linh quản lý.
*Từ đó, huyện Di Linh có 1 thị trấn và 18 xã, giữ ổn định đến nay.
 
== Du lịch ==
Người dùng vô danh