Khác biệt giữa các bản “Rhythm and blues”

== Lịch sử ==
 
'''Những năm cuối 1940'''fdfdf
 
Năm 1947, thuật ngữ Rymthm and Blues được tạo ra như là một thuật ngữ để quảng bá âm nhạc của [[Jerry Wexler]], tạp chí [[Billboard]] tại [[Hoa Kỳ]]. Nó thay thế cho thuật ngữ nhạc Mỹ da đen trước đó.
Người dùng vô danh