Khác biệt giữa các bản “Ava Gardner”

không có tóm lược sửa đổi
|ALTERNATIVE NAMES= Gardner, Ava Lavinia
|SHORT DESCRIPTION=American actress
|DATE OF BIRTH=[[December 24 tháng 12]], [[1922]]
|PLACE OF BIRTH=[[Brogden, NorthBắc Carolina]]
|DATE OF DEATH=[[25 tháng 1]], [[1990]]
|PLACE OF DEATH=[[London]], [[England]]