Khác biệt giữa các bản “Chu Thành vương”

không có tóm lược sửa đổi
| nhiếp chính = [[Chu Công Đán]]
| kế nhiệm = <font color="blue">[[Chu Khang vương|Chu Khang Vương]]</font>
| vợ = [[Vương GiảThiệu (Chu Thành vương)|Vương Giả Thiệu]] (王)
| thông tin con cái = ẩn
| con cái = [[Chu Khang vương]]
91

lần sửa đổi