Khác biệt giữa các bản “Sự biến lăng Cao Bình”

Sửa liên kết trang
(Sửa liên kết trang)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
'''Sự biến lăng Cao Bình''' (chữ Hán 高平陵之变 ''Cao Bình lăng chi biến'') còn gọi là '''Chính biến lăng Cao Bình''', '''Biến cố lăng Cao Bình''' hoặc '''Sự biến năm Chính Thủy''', phát sinh ở nước [[Tào Ngụy|Nguỵ]] thời Tam Quốc, là một cuộc chính biến quan trọng nhất từ sau khi nước Ngụy thành lập. Sự kiện bắt nguồn từ cuộc đấu tranh quyền lực giữa tông thất nhà Tào Ngụy là [[Tào Sảng]] và đại thần [[Tư Mã Ý]], cuối cùng kết thúc bằng việc Tư Mã Ý thừa lúc Ngụy đế [[Tào Phương]] cùng Tào Sảng đến lăng Cao Bình bái tế phát động chính biến, khống chế kinh thành, diệt tộc Tào Sảng. Từ đó họ Tư Mã chính thức cầm quyền toàn diện, từ đó về sau hoàng đế họ Tào đều biến thành bù nhìn của họ Tư Mã.
 
== Nguyên nhân ==