Khác biệt giữa các bản “An Dương”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Từ xa xưa huyện An Dương đã có tên trong cuốn lịch sử địa lý đầu tiên của nước ta. Thời đó huyện có 63 xã, với nền kinh tế phát triển mạnh mẽ về nhiều mặt. Ngày 11/9/1887, thực dân Pháp lập ra tỉnh Hải Phòng bao gồm 3 huyện Nghi Dương, An Lão và An Dương. Huyện An Dương bị thu hẹp lại với diện tích 11.245 ha.
 
Ngày 7 tháng 4 năm 1966, huyện Hải An và huyện An Dương được sáp nhập thành huyện An Hải có diện tích 20,842 ha, dân số trên 230.000 người. Phía Bắc giáp các quận Hồng Bàng, Lê Chân, Ngô Quyền và huyện Thủy Nguyên; phía Nam giáp quận Kiến An và hai huyện An Lão và Kiến Thụy; phía đông giáp vịnh Bắc Bộ; phía tây giáp hai huyện Kinh Môn và Kim Thành của tỉnh Hải Dương. Ngày 20 tháng 12 năm 2002, huyện An Hải được tách thành quận Hải An và huyện An Dương.
 
Ngày 16 tháng 1 năm 1979, thành lập thị trấn Quán Toan trên cơ sở điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên và nhân khẩu của xã Nam Sơn.