Khác biệt giữa các bản “Kilôwatt giờ”

không có tóm lược sửa đổi
n
[[Tập tin:Hydro quebec meter.JPG|nhỏ|phải|[[Đồng hồ điện]] (công tơ) ở [[Canada]].]]
 
The '''kilowattKilôwatt hourgiờ''', orhay ''kilowatt-hourKilowatt giờ'', (symbolký hiệu '''kW·h''', '''kW&nbsp;h''') is ađơn unitvị ofcủa [[energynăng lượng]] equal tobằng 1000 [[watt]] hours[[giờ]] orhay 3.,6&nbsp; [[megajoule]]s.<ref name="taylor1995">Taylor, Barry N. (1995). [http://physics.nist.gov/Document/sp811.pdf ''Guide for the Use of the International System of Units (SI)''] (Special publication 811). Gaithersburg, MD: [[NationalViện Institutetiêu ofchuẩn Standards andcông Technologynghệ quốc gia]] (NIST). 31.</ref><ref name="taylor2001">"Half-high dots or spaces are used to express a derived unit formed from two or more other units by multiplication." Barry N. Taylor. (2001 ed.) [http://physics.nist.gov/Pubs/SP330/sp330.pdf ''The International System of Units.''] (Special publication 330). Gaithersburg, MD: [[NationalViện Institutetiêu ofchuẩn Standards andcông Technology]]nghệ quốc gia (NIST). 20</ref>
{{Đang dịch 2 (nguồn)|ngày=7
|tháng=11
|năm=2010
|1 =
}}
The '''kilowatt hour''', or ''kilowatt-hour'', (symbol '''kW·h''', '''kW&nbsp;h''') is a unit of [[energy]] equal to 1000 watt hours or 3.6&nbsp;[[megajoule]]s.<ref name="taylor1995">Taylor, Barry N. (1995). [http://physics.nist.gov/Document/sp811.pdf ''Guide for the Use of the International System of Units (SI)''] (Special publication 811). Gaithersburg, MD: [[National Institute of Standards and Technology]]. 31.</ref><ref name="taylor2001">"Half-high dots or spaces are used to express a derived unit formed from two or more other units by multiplication." Barry N. Taylor. (2001 ed.) [http://physics.nist.gov/Pubs/SP330/sp330.pdf ''The International System of Units.''] (Special publication 330). Gaithersburg, MD: [[National Institute of Standards and Technology]]. 20</ref>
 
EnergyNăng inlượng theo watt hoursgiờ is the [[Productphép (mathematics)nhân|multiplicationtích]] ofcủa [[Powercông (physics)|powersuất]] inđo bằng [[watt]]s andvà thời gian timeđo inbằng hoursgiờ.
 
Kilôwatt giờ phổ biến nhất được biết đến như một đơn vị thanh toán cho năng lượng cung cấp cho người tiêu dùng bằng các thiết bị điện.
The kilowatt hour is most commonly known as a billing unit for energy delivered to consumers by electric utilities.
 
==Định nghĩa==
TheĐơn standardvị unittiêu ofchuẩn energycủa in[[năng lượng]] thetrong [[Internationalhệ Systemđo oflường Unitsquốc tế]] (SI) is the [[joule]] (J), equal tobằng onemột [[watt]] [[secondgiây]].
 
InverselyNgược lại, onemột watt is equal tobằng 1&nbsp; J/s. OneMột kilowatt hourgiờ isbằng 3.,6&nbsp; [[megajoule]]s, whichđó is thelượng amountnăng oflượng energyđược convertedchuyển ifđổi worknếu iscông donethực athiện anvới averagetốc rateđộ oftrung onebình thousandtrong wattsmột forgiờ onebằng hourmột nghìn watt.
 
==Ví dụ==
AMột heatermáy ratedsưởi atcó công suất 1000 wattswatt (1 kilowatt), operatinghoạt forđộng onetrong hourmột usesgiờ onesẽ tiêu thụ 1 kilowatt hourgiờ (equivalenttương tođương 3,.600 kilojouleskilo joule) ofnăng energylượng.
 
UsingSử adụng một bóng đèn 60 watt lighttrong bulbmột forgiờ onesẽ hourtiêu consumesthụ 0.,06 kilowatt hoursgiờ of electricityđiện. Using abật 60liên watttục lighttrong bulbmột fornghìn onegiờ thousandsẽ hourstiêu consumesthụ hết 60 kilowatt hours ofgiờ electricityđiện.
 
IfNếu amột bóng đèn 100 watt lightbật bulbmột isgiờ onmột forngày one hour30 perngày daytrong formột 30 daystháng, thenăng energylượng usedtiêu isthụ sẽ là 100&nbsp; W × 30&nbsp; h = 3,000&nbsp;3000 W·h = 3&nbsp; kW·h, thetương equivalentđương ofvới 10.,8 milliontriệu [[joulesjoule]].
 
==Chuyển đổi==
Để đổi một đại lượng được đo theo đơn vị ghi ở cột trái sang đơn vị ghi ở hàng trên, nhân đại lượng đó với hệ số ở trong ô hàng và cột giao với nhau.
To convert a quantity measured in a unit in the left column to the units in the top row, multiply by the factor in the cell where the row and column intersect.
{| class="wikitable"
!
! [[joule]]
! [[watt]] hour[[giờ]]
! [[electronvolt]]
! [[calorieca-lo]]
|-
! 1&nbsp; [[joule|J]] = 1&nbsp; [[kilôgam|kg]]·[[mét|m]]<sup>2</sup> [[giây|s]]<sup>−2</sup> =
| 1
| 2.,77778 × 10<sup>−4</sup>
| 6.,241 × 10<sup>18</sup>
| 0.,239
|-
! 1&nbsp; [[watt|W]]·[[giờ|h]] =
| 3600
| 1
| 2.,247 × 10<sup>22</sup>
| 859.,8
|-
! 1&nbsp; [[Electronvolt|eV]] =
| 1.602 × 10<sup>−19</sup>
| 4.45 × 10<sup>−23</sup>
| 3.827 × 10<sup>−20</sup>
|-
! 1&nbsp; [[ca-lo|cal]] =
| 4.,1868
| 1.,163 × 10<sup>−3</sup>
| 2.,613 × 10<sup>19</sup>
| 1
|}