Khác biệt giữa các bản “Hồ Toba”

 
==Hình ảnh==
<gallery>
File:Toba Lake Parapat Arrival.JPG‎ |Toba Lake viewed from Parapat
File:Lake Toba Driver Ambarita.JPG |Toba Lake viewed from Ambarita
File:Toba Lake Villages Samosir.JPG |Toba Lake Villages Samosir
File:Parapat-harbor 09N9196.jpg|Parapat harbor
File:Batak-village 09N9400-01.jpg|Batak village
File:Simanindo 09N9454-55.jpg|Simanindo lake view
</gallery>
 
==Xem thêm==
Người dùng vô danh