Khác biệt giữa các bản “Hồ Toba”

không có tóm lược sửa đổi
{{Chất lượng kém|ngày=08
|tháng=11
|năm=2010
|lý do=Lỗi chính tả lung tung, chú thích không nguồn, phát biểu kiểu diễn đàn, nhận định mang tính cá nhân}}
{{Infobox lake
|lake_name = Hồ nước tàn tích núi lửa Toba
|image_lake = Toba zoom.jpg
|caption_lake = Hình ảnh [[Landsat]] photo
|image_bathymetry =
|caption_bathymetry =
|location = [[North Sumatra]], [[Indonesia]]
|coords = {{Coord|2.6845|98.8756|region:ID_type:waterbody_scale:500000|display=inline,title}}
|type = Volcanic/Núi tectoniclửa
|inflow =
|outflow = Sông Asahan River
|catchment =
|basin_countries = Indonesia
 
==Sức mạnh của siêu núi lửa==
''Vụ phun trào Toba'' hay ''Sự kiện Toba'' là một vụ phun trào núi lửa vào khoảng 74,000 hay 73,000 trước đây<ref>{{cite journal | last = Zielinski | first = G. A. | coauthors = P.A. Mayewski, L.D. Meeker, S. Whitlow, M. Twickler and K. Taylor | year = 1996 | title = Potential Atmospheric impact of the Toba mega-eruption ~71'000 years ago | journal = Geophysical Research Letters | volume = 23 | issue = 8 | pages = 837–840 | publisher = American Geophysical Union | location = United States | doi = 10.1029/96GL00706}}</ref>. Vụ phun trào này được ghi vào [[Chỉ số VEI]] 8(gọi là ''Siêu mạnh'')
Nó đã sản xuất ra khoảng ~2,800&nbsp;km<sup>3</sup> khói bụi.Đã đánh dấu sự phun trào núi lửa trong vòng ít nhất 25 triệu năm.Mạnh hơn 2,800 lần so với núi lửa [[Núi St. Helens]] phun vào năm [[1980]].Gấp nhiều lần so với vụ phun trào núi lửa lớn nhất trong lịch sử thời hiện đại [[Núi Tambora|Núi lửa Tambora]] phun vào năm [[1815]].
== Hậu quả và vai trò ==
Người dùng vô danh