Khác biệt giữa các bản “Hồ Toba”

ặc ặc ặc!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(bài này ngon hơn rồi!)
(ặc ặc ặc!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)
{{Chất lượng kém|ngày=08
|tháng=11
|năm=2010
|lý do=Lỗi chính tả lung tung, phát biểu kiểu diễn đàn, nhận định mang tính cá nhân}}
{{Infobox lake
|lake_name = Hồ nước tàn tích núi lửa Toba
Người dùng vô danh