Khác biệt giữa các bản “Sơn Tịnh”

Không thay đổi kích thước ,  2 năm trước
n
không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
n
==Danh nhân gốc Sơn Tịnh==
*Nguyễn Chánh, Tướng Nguyễn Chánh (sinh năm 1914, quê xã Tịnh Hà) vào Đảng cộng sản Đông Dương năm 17 tuổi. Ông từng là Bí thư liên tỉnh Nghĩa – Bình – Phú (Quảng Ngãi – Bình Định – Phú Yên).
*Nguyễn Chức, [[Trung tướng Quân đội Nhânnhân dân Việt Nam]], Nguyên Phó tư lệnh Quân khu 5 <ref>{{Chú thích web|url = http://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A2n_khu_5,_Qu%C3%A2n_%C4%91%E1%BB%99i_Nh%C3%A2n_d%C3%A2n_Vi%E1%BB%87t_Nam#Ph.C3.B3_T.C6.B0_l.E1.BB.87nh_qua_c.C3.A1c_th.E1.BB.9Di_k.E1.BB.B3|title = Quân khu 5, Quân đội Nhânnhân dân Việt Nam }}</ref>
* [[Trần Văn Trà]], [[Thượng tướng Quân đội Nhânnhân dân Việt Nam]]
* [[Phạm Kiệt]], [[Trung tướng Quân đội Nhânnhân dân Việt Nam]]
* [[Trần Quý Hai]], Trung tướng Quân đội Nhânnhân dân Việt Nam
* [[Nguyễn Đôn]], Trung tướng Quân đội Nhânnhân dân Việt Nam
* [[Võ Thứ]], Trung tướng Quân đội Nhânnhân dân Việt Nam
* [[Võ Bẩm]], [[Thiếu tướng Quân đội Nhânnhân dân Việt Nam]]
* [[Châu Khải Địch]], Thiếu tướng Quân đội Nhânnhân dân Việt Nam
* [[Huỳnh Kim]], Thiếu tướng Quân đội Nhânnhân dân Việt Nam
* [[Lê Trung Ngôn]], Thiếu tướng Quân đội Nhânnhân dân Việt Nam
* [[Phan Quang Tiệp]], Thiếu tướng Quân đội Nhânnhân dân Việt Nam
* [[Phạm Nam Tào]], [[Thiếu tướng Công an Nhânnhân dân Việt Nam]]
 
==Đơn vị hành chính trực thuô c==