Khác biệt giữa các bản “Ðoàn Nguyễn Thùy Trang”

không có tóm lược sửa đổi
(Trang mới: “'''Ðoàn Nguyễn Thùy Trang''' (sinh năm 1972) là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 13, thuộc đoàn…”)
 
 
Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không
==Tham khảo==
{{Tham khảo}}
{{sơ khai chính khách Việt Nam}}