Khác biệt giữa các bản “Lê Việt Trường”

'''Lê Việt Trường''' (sinh năm 1955) là [[đại biểu Quốc hội Việt Nam]] khóa XII<ref>{{chú thích web|url=http://dbqh.na.gov.vn/XIIdaibieu/Daibieu2/524/Le-Viet-Truong.aspx|publisher=[[Quốc hội Việt Nam]]|title=Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XII|accessdate = ngày 6 tháng 9 năm 2012}}</ref>, [[Quốc hội Việt Nam khóa XIII|khóa XIII]], thuộc đoàn đại biểu [[An Giang]].<ref>{{chú thích web|url=http://dbqh.na.gov.vn/daibieu/2/1939/Le-Viet-Truong.aspx|title=Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XIII|publisher=[[Quốc hội Việt Nam]]|accessdate = ngày 5 tháng 9 năm 2012}}</ref>
 
==Tiểu sử==
Ngày sinh: 15/8/1955