Khác biệt giữa các bản “Do Ji-han”

Tập tin Do-ji-han.jpg đã bị bỏ ra khỏi bài viết vì nó đã bị xóa ở Commons bởi Jcb vì lý do: Copyright violation: https://www.google.it/search?q=do+ji+han+hwarang&tbm=isch&tbs=si…
(Tập tin Do-ji-han.jpg đã bị bỏ ra khỏi bài viết vì nó đã bị xóa ở Commons bởi Jcb vì lý do: Copyright violation: https://www.google.it/search?q=do+ji+han+hwarang&tbm=isch&tbs=si…)
{{Infobox person
| name = Do Ji-han
| image = Do-ji-han.jpg
| caption =
| birth_name = Do Geum-mo
43.192

lần sửa đổi