Khác biệt giữa các bản “Lịch sử Đế quốc La Mã”

n
 
===Nội chiến ở Tây La Mã===
Sau một vài thành công trong việc cai trị thì Gratian ở Tây La Mã trở nên lười biếng. Có vẻ như ông đã bị viên tướng người Frank là [[Merobaudes]] và vị giám mục Milan là [[Ambrose]] thao túng từ phía sau. Gratian cũng mất đi sự yêu mến sau các xung đột với Viện nguyên lão. Trong lúc đó, Theodosius phong cho con mình là [[Arcadius]] thành Augustus vào năm 383, một bước chuẩn bị cho sự kế vị sau này.
 
Cùng năm 383, việc Gratian mất đi sự ủng hộ đã dọn đường cho viên tướng [[Magnus Maximus]] làm phản. Magnus Maximus tự xưng hoàng đế rồi đem quân từ Anh tấn công xứ Gaul, khiến Gratian phải trốn chạy và cuối cùng bị ám sát (tháng 8/383). Vào năm 387, Maximus quyết định trừ bỏ luôn Valentinian II (lúc này vẫn ở Italy). Mẹ con Valentinian phải bỏ chạy và cầu cứu Theodosius. Theodosius đánh bại và xử tử Maximus vào năm 388,<ref>Williams and Friell, p 64.</ref> sau đó cho người đi giết luôn con trai của Maximus là [[Flavius Victor]]. Theodosius phục hồi vương vị cho Valentinian và tiếp tục ủng hộ vị vua hữu danh vô thực này.